Mua vé số trực tuyến mất rất nhiều tiền có thể cảnh sát, mua vé số trực tuyến mất rất nhiều tiền có thể cảnh sát?

mua vé số trực tuyến mất rất nhiều tiền có thể cảnh sát?

Nhiều người mua vé số trên mạng để kiếm tiền, nhưng thực tế thì rất khắc nghiệt và hầu hết người ta mất tiền. Nếu mua vé số trực tuyến mất rất nhiều tiền, bạn có thể gọi cảnh sát?

tiền đề báo động

Báo cảnh sát là có hành vi phạm pháp. Nếu có bất hợp pháp sau đây trên nền tảng xổ số trực tuyến, bạn có thể gọi cảnh sát:

Tuyên truyền sai lầm, thúc đẩy khách hàng mua vé sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/701b9576bf23163e?.png”/>

Nếu bạn tìm thấy một hành vi bất hợp pháp của nền tảng xổ số trực tuyến, bạn có thể làm theo các quy trình báo động sau:

Gọi 911 110

Giải thích tình hình cho người điều hành, cung cấp bằng chứng

Hợp tác với cảnh sát điều tra

cảnh sát lưu ý

Cảnh sát cần phải chú ý đến những điều sau đây:

Cung cấp các bằng chứng xác thực, chẳng hạn như các hồ sơ mua vé số, các cuộc trò chuyện với nền tảng, vân vân

Nói sự thật, tránh phóng đại hay bịa đặt

Hợp tác với cảnh sát và cung cấp thông tin cần thiết

kết luận

Mua vé số trực tuyến mất rất nhiều tiền có thể báo cảnh sát hay không, phụ thuộc vào việc bất hợp pháp. Nếu có bất hợp pháp như tuyên truyền giả, hoạt động trái phép của nền tảng xổ số, bạn có thể gọi cảnh sát. Khi gọi cảnh sát, cần phải cung cấp bằng chứng xác thực, xác thực và hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát.