Hai màu chơi 5 nhân dân tệ trên Internet làm thế nào để thay đổi, hai màu chơi 5 nhân dân tệ trên Internet làm thế nào để trao đổi?

hai màu chơi 5 nhân dân tệ trên Internet làm thế nào để trao đổi?

Sau khi trúng giải hai màu, người chơi có thể trao đổi tiền thưởng bằng nhiều cách, bao gồm cả trao đổi trực tuyến. Để tạo thuận lợi cho người chơi, đã mở một kênh trực tuyến bán vé, người chơi không đi ra khỏi nhà có thể dễ dàng trao đổi tiền thưởng.

các bước trao đổi trực tuyến

1. đăng nhập trao đổi nền tảng: người chơi cần phải đăng nhập các trang web chính thức của màu sắc hoặc chỉ định các nền tảng trao đổi, chẳng hạn như paypal, ứng dụng, và như vậy.

2. chọn cách trao đổi: sau khi đăng nhập, tìm thấy trung tâm trao đổi hoặc truy vấn nhận được giải thưởng tùy chọn, chọn trao đổi trực tuyến.

3. nhập thông tin: hệ thống sẽ yêu cầu người chơi để cung cấp thông tin xổ số xổ số, bao gồm số lượng xổ số, thời gian chiến thắng, số tiền, vv.

4. xác thực: nền tảng để xác minh danh tính của người chơi, bạn cần phải cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như số id, số thẻ ngân hàng, vv.

5. kiểm tra thông tin: sau khi kiểm tra thông tin trao đổi, nộp đơn xin việc. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin xổ số và số tiền thắng cuộc.

6. tiền thưởng: sau khi kiểm tra, hệ thống sẽ chuyển tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng chỉ định của người chơi. Việc trao giải thường diễn ra từ 1 đến 3 ngày làm việc.

lưu ý

1. chỉ dành cho giải thưởng số tiền ít hơn 10.000 nhân dân tệ trao đổi trực tuyến.

Hãy chắc chắn là xổ số còn nguyên vẹn.

3. sau khi trao đổi thành công, xổ số bị hủy bỏ, xin vui lòng giữ cho các phiếu trao đổi.

nhãn

Hai màu trong năm nhân dân tệ\nTrao đổi trực tuyến

Truy vấn giải thưởng

Trao đổi tiền