Cửa hàng thể thao bán trên Internet bất hợp pháp làm thế nào để báo cáo anh ta,bittersweetʲô˼

Cửa hàng thể thao bán trên Internet bất hợp pháp? Theo quy định quản lý xổ số, việc bán vé nên được thực hiện thông qua các địa điểm bán hàng được chỉ định, không được bán trên Internet. Vì thế các cửa hàng thể thao bán vé số trên mạng là phạm pháp.

Báo cáo nếu bạn tìm thấy các cửa hàng thể thao bán vé trực tuyến, bạn có thể báo cáo thông qua các phương tiện sau:

1. báo cáo điện thoại báo cáo xổ số quốc gia số điện thoại: 12377

2. Đăng nhập trang web báo là trung tâm các trang web FuCai trung quốc và báo cáo: hps://www.welfareloery.com.c/jubao

3. chuẩn bị báo cáo báo cáo thông tin được gửi bằng văn bản đến trung tâm quản lý xổ số của bộ tài chính:

Địa chỉ: 18 nanshi road, xicheng district, bắc kinh

Zip code: 100032

Báo cáo báo cáo, bạn cần phải cung cấp thông tin sau:

Tên và địa chỉ cửa hàng thể thao

Trang web hoặc bất cứ bằng chứng nào khác cho các cửa hàng thể thao bán vé số trên mạng

Tên và thông tin liên lạc của người tố cáo

Báo cáo lưu ý cần phải chú ý đến các vấn đề sau đây trong quá trình báo cáo:

Thông tin báo cáo phải thật và chính xác.

Cung cấp bằng chứng vững chắc.

Kiên nhẫn chờ kết quả điều tra sau khi báo cáo.